2019 Mart / Geliştirme ve Güncellemeler

12.3.2019

2019 Mart / Geliştirme ve Güncellemeler

 * Portföylerde yüklenen videonun (İmmowiever veya Youtube) portföy listeleme, önizleme sayfalarında ve havuzda görünür hale getirildi.

* Voip'te yapılan görüşme kayıtlarının portföy içerisinde detaylı görüntülenmesi sağlandı.

* Portföy, Müşteri, Ofis, Kullanıcı Aktivitelerine "Detay" sayfası eklendi.

* Görevler sayfası liste haline getirildi ve Portföy, Müşteri bilgisi link halinde eklendi.

* Telefon Görüşmeleri sayfası liste haline getirildi ve Portföy, Müşteri bilgisi link halinde eklendi.

* Randevular sayfası liste haline getirildi ve Portföy, Müşteri bilgisi link halinde eklendi.

* Telefon Görüşmeleri ve Yüzyüze Görüşmeler sayfasında İlişkili Portföy alanında ilan başlığının sayfa düzenini bozması nedeniyle, İd No gösterimi ve mousehover'da ilan başlığının gösterimi sağlandı.

* Portföyün durum değişikliği detay sayfasında Broker'a ve portföy sahibine gösterilmesi sağlandı. (Kim, ne zaman onaya gönderdi / oanyladı vb. gibi)

* Talep ekleme yatırımlık tipinde minimum fiyat zorunluluğu kaldırıldı.

* Portföy filtre sayfasına Bulunduğu Kat, Apartman No, Sözleşme Durumu eklendi.

* Portföy listeleme sayfasına Depozito eklendi.

* Portföy ekleme ve düzenleme saufasında arsa hariç diğer tiplerde, brüt m2 alan, net m2 alandan büyük veya eşit olacak şekilde kontrol eklendi.

* Template (hazır şablon) web sitelerinde Farsça (İran) dil seçeneği eklendi.

* Template (hazır şablon) web sitelerinde dil seçimlerinde geçiş hızlandırıldı.

* Müşteri Talepleri girişinde "Emlağın Durumu" için "İkinci El" veya "Sıfır" seçenekleri eklendi.

* Portföy Önizleme sayfasında text güncellemeleri yapıldı.

* Portföy ekleme sayfasında, sözleşme kısmında Mülk Sahibi alanına Firmalar / Kurumlar eklendi.

* Danışman tarafından kaydedilen Acentalar'a ofisteki diğer kullanıcılar da erişebilir hale geldi. Müşteri erişim yetkisi olan kullanıcıların erişimine açılmıştır.

* Müşterilerim filtre sayfasına "Uyruk" seçeneği eklendi. Yabancı müşterilerinizi daha rahat takip edebilirsiniz.

* Proje tanımlamasında kaydedilen dış görseller, vaziyet planı görselleri, kat planı görselleri template proje web sitelerinde görünür haliyle güncellendi.

 

RE-OS Size Gayrimenkul Bulsun