RE-OS.com TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERME İZNİ

Veri sorumlusu olarak Reos Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (bundan sonra REOS veya Veri Sorumlusu olarak anılacak) için müşterileri, çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ve REOS bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurum çalışanlarının, dahil olduğumuz REOS çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için REOS tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politika’da kişisel verilerin işlenmesi süreçleri için REOS’un benimsediği, aşağıda belirtilen temel prensipler açıklanacaktır:

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ONAY METNİ

www.RE-OS.com Web Sitesi (“Site”) aracılığıyla vermiş olduğum e-posta adresim aracılığı ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuatı uyarınca, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsam dahilinde Maydonoz Uygulaması ile ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin olarak bilgilendirme, kampanya, bülten, tanıtım, bekleme listesi oluşturmak, duyuru ve bilgilendirmelerden haberdar olmak üzere ticari elektronik iletileri göndermek, satış sonrası hizmetlerin yerine getirilmesine dair işlemler ve bilgilendirmelerden haberdar olmak üzere REOS tarafından işlenmesine ve son gönderilen iletiden itibaren 5 (beş) yıl süre ile muhafaza edilmesine, bu kapsamda tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.

Söz konusu ticari elektronik iletilerin tarafıma gönderilmesini her zaman reddetme hakkım olduğu ve red hakkımı ücretsiz olarak destek@re-os.com e-posta adresine “RET” başlıklı yapacağım bildirim ile kullanabileceğim konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

www.RE-OS.com alan adlı Web Sitesi (“Site”) kapsamında tarafıma yapılan KVKK Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım.

Bu kapsamda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde işlendiği belirtilen e-posta adresimin işlenmesine, KVKK Aydınlatma Metni’nde işlendiği belirtilen kişisel verilerimin belirtilen aktarım kanalları dışında yurtdışında bulunan veri merkezlerinde (bulut ortamda) tutulmasına ayrıca ve açıkça hür irademle rıza veriyorum.

VERİ SORUMLUSU

REOS Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi

Adres: Ünalan Mahallesi, Güzide Sokak, Metropark Apt. No:32/17 Üsküdar/İstanbul

Ümraniye Vergi Dairesi 7341745139

Telefon: +90 (850) 8853300

Websitesi: https://re-os.com/

Kep Adresi: reos@hs03.kep.tr

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

ÇEREZ (COOKIES) KULLANIM İZNİ

Bu web sitesi, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla kullanmakta olduğunuz bilgisayar veya mobil cihazınıza çerezler yerleştirmektedir. Siteyi kullanmaya (tıklamak, sayfayı kaydırmak, çerez uyarısını kapatarak) devam ederek çerez kullanımına onay vermiş olursunuz. İstediğiniz taktirde gerekli ayarları yaparak bu bilgilerin alınmasını kısıtlayabilir ya da tamamen engelleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlemek

İşlenen kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini temin etmek

Kişisel verileri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemek

Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek

Tüm çalışanlarımızın Kişisel Verilerin Korunması için gerekli önlemleri alacak ve dikkat edecek bilinçte çalışmalarını sağlamak

Kişisel verilerin korunması ile ilgili gerekli yatırımları yapmak ve eğitimleri sağlamak

RE-OS Danışman İş Ağına Katılın RE-OS Size Gayrimenkul Bulsun