Canlı Yayın: Emlak Profesyonelleri Mali Yükümlülüklerinin Farkında Mı?

10.8.2022

Emlak profesyonellerinin mali yükümlülüklere göre neler yapmaları gerektiğini, konunun uzmanı Mali Müşavir & SMMM Sn. Abdullah Başgör’e soruyoruz.

2018 yılında yayımlanan ve yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'ne göre, emlak profesyonellerine "Vergi Mükellefiyeti" olunması zorunlu kılınmıştı. Ardından, ! Temmuz 2022 itibariyle belli ciroları geçen emlak firmalarına efatura zorunluluğu da geldi. İşlem başına belli rakamı geçen konularda da, efatura zorunluluğu olmasa dahi, earşiv fatura kesilmesi zorunluluğu geldi.

Sizce, emlak profesyonelleri bu ve benzeri yeni gelişen mali yükümlülüklerin farkında mı? Bu yükümlülüklere göre neler yapılması gerektiğini ve aşağıdaki gibi diğer soruları; sektörel anlamda 300'ün üzerinde emlak sektöründen mükellefi bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Sn. Abdullah Başgör’e soracağız. Katılım ücretsizdir. 

- Şahıs şirketi ile limited veya diğer şirket tiplerinde açılışların arasındaki farklar nelerdir?

- Şirket açılışında hangi meslek odaları veya kurumlara kayıt gerekmektedir, aralarında fark var mıdır, varsa nelerdir?

- Şirket açılış türüne göre masraflar değişir mi, hangi kalemler için ne kadardır ?

- Bir emlak danışmanı veya ofisi hangi harcamalarını vergiden düşülebilecek gider olarak gösterebilir? Neleri masraf yazamaz?

- Miktarı 2.000 TL yi aşan tüm işlemlerde e-arşiv fatura zorunluluğunun getirdiği sorumluluklar nelerdir? Neler yapmalısınız?

- E-arşiv faturaya kimler geçmeli gecilmez ise sonuçları neler olabilir?

ve benzeri daha pek çok soru sizlerin de katkısıyla cevaplanmaya çalışılacak.

 

 

Youtube Canlı Yayına Katılım İçin Bilgiler
Konu: Emlak Profesyonelleri Mali Yükümlülüklerinin Farkında Mı?
Tarih: 10 Ağustos Çarşamba
Saat: 21:00 

Katılım ücretsizdir. 

Katılım Linkli: https://www.youtube.com/c/REOSEmlakSistemicom

Bilgi için +90 850 885 3300 & destek@re-os.com

RE-OS Size Gayrimenkul Bulsun