Apartman Yönetmeliği Nedir ?

blog-gorsel

12.6.2019

Apartman Yönetmeliği Nedir?

Apartman yönetmeliği, apartmanlarda oturan her bir kişinin uyması gereken kuralların belirtildiği yönetmeliktir. Uyulması gereken kuralların tamamı ve uyulmadığı takdirde yapılabilecek yaptırımların tamamı Apartman Yönetmeliği Kanunu'nda yer alır.

Kanuna göre, apartmanlar kat malikleri kurulu tarafından yönetiliyor. Apartmanlarda en sekiz olmak üzere ve sekizden fazla bağımsız bölümün olması durumunda yönetimin oluşması zorunludur.

Apartman yönetimi yönetmeliği, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor.

Apartman yöneticisi, kat malikleri arasında oy birliği ile seçilir ve apartmandan sorumlu olur. Bina ile ilgili alınacak tüm kararlar apartman yönetim kurulu arasında tartışılır ve karara varılır.Apartman yöneticisi, yönetmelikte yazan her durumu uygulamakla mükelleftir. Apartman yöneticisi, bina içerisinde kurallara uymayan kişilere gerekli işlemleri yapma hakkını sahiptir. En temel hakkıdır. Apartman yönetmeliğine uymayan kişileri yasal yollarla başvurarak belirli cezalar almasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle rahatsız olduğunuz durumlar için gelecekte böyle bir endişe yaşamanızı engellemiş olur.

Yönetim planının değiştirilmesi için tüm kat maliklerinin beşte dördünün oyu gerekiyor.  Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler tüm bina sakinlerini bağlıyor. Tüm apartman sakinlerinin kurulda alınan kararlara uyma zorunluluğu bulunuyor. Ancak, alınan kararı beğenmeyen ve toplantıya katılan kişi veya kişiler karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayanlar ise kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabiliyor.

Apartman Yöneticisinin Görevleri

  • Binalarda kat malikleri kurulu tarafında alınan tüm kararları yerine getirmesi zorunludur. Red etme yetkisi yoktur.
  • Binadaki her türlü bakım ve onarım işlerinin takibini yapmalı ve sürekli kontrol etmek zorundadır.
  • Binadaki temizlik, asansör, sigorta, onarım işleri için gerekli olan parayı, ortak olarak bina sahiplerine bölerek, parayı toplamakla ve hizmet alınan firmalara faturalı bir halde teslim etmekle zorunludur.
  • Bina hazinesinde para bitmesi durumunda gerekli olan miktar için bina sahiplerinden avans toplayabilir.
  • Binayı ilgilendiren tebligatların tamamı yöneticiye iletilir ve yönetici bu tebligatları okumak zorundadır.
  • Kat maliklerinden ödemesini yapmayanlar için icra takibi yapma, dava açma gibi yetkileri bulunan bina yöneticisi bu yetkisini kullanabilir.
  • Bina yönetici gerektiği zamanlarda  kat malikleri kurulunu toplamalı ve toplantıya çağırmalıdır.

 Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere toplanıp, apartman sorunlarını görüşürler.

 

RE-OS Size Gayrimenkul Bulsun