İş Yeri Açma Ruhsatı Nasıl Alınır?

blog-gorsel

7.6.2019

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı nedir ? Nasıl alınır?

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı, yetkili kişiler tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin açılması ve çalışma yapması için verilen izindir.   
Ruhsatsız iş yeri çalıştırmak kesinlikle yasaklanmış durumdadır. Ruhsatsız olarak açılıp çalıştırılan iş yerleri ilk aşamada uyarı alır.  Bu durumun devam etmesi halinde iş yeri mühürlenir ve ilgili kişiye para cezası verilir.  

İş Yeri Açma Ruhsatı Nasıl Alınır? 

İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak için öncelikle ilçe belediyesine başvuru yapmak gerekmektedir. Bu aşamada istenilen belgeler ruhsat alınacak belediye ve kuruma göre farklılık gösterebilir.  İş yeri adresinin değişmesi durumunda yeniden ruhsat başvurusu yapmak gerekmektedir. 

Ruhsat başvuru süreci genellikle 5 ana aşamadan oluşur. Bu aşamalar:  

  • İş yeri sınıfının belirlenmesi 

  • Gerekli belgelerin tamamlanması 

  • Başvuru 

  • İş yerinin kontrolü 

  • Ruhsatın kesinleşmesidir. 

 1) İş Yeri Sınıfının Belirlenmesi  

İşyeri kavramı; imalathaneler, fabrikalar, tezgahlar, dükkan ve mağazalar gibi işletmelerin tamamını kapsar. İş yerleri 3 farklı ruhsata göre sınıflandırılırlar. Bunlar: 

Sıhhi Müesseseler ( Gürültü, koku, zararlı atık gibi etkilerle çevreye zarar vermeyen iş yerleri) 

Gayri Sıhhi Müesseseler ( Faaliyeti sırasında çevresine zarar verebilen ya da çevresinin kirlenmesine sebep olabilen iş yerleri)  

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri.  ( Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan iş yerleri) 

2) Gerekli Belgelerin Tamamlanması 

Tüm iş yeri sınıflarının ruhsat sahibi olabilmek için gerekli bazı belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Bu belgeler oldukça detaylı ve her iş yeri için farklılık gösteren belgelerdir. Belgelerin tam listesi başvuru yapılan ilçe belediyesinden öğrenilebilir.  

3) Başvuru 

Başvurular Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Ruhsat Kontrol Servisine yapılır. 

4) İş Yerinin Kontrol Edilmesi 

Bu aşamada söz konusu iş yerinin asayiş güvenlik yönünden uygunluğu ve ruhsat başvuru dosyası kontrol edilir. 

5) Ruhsatın Kesinleşmesi  

Ruhsat kontrol komisyonu tarafından kontrol edilen iş yerlerinde, bir sorun belirlenmezse işyeri açma ve çalışma ruhsatı kesinleşir. Ruhsat işlemi tamamlanan iş yerleri faaliyetlerine başlayabilirler. 

Ayrıca emlak ofisi açmak için gereken belgeleri açıkladığımız yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Bu yazımızda sizlere iş yeri açma ve çalışma ruhsatının ne olduğunu, bu ruhsatı almak için neler yapmamız gerektiğini aktarmaya çalıştık. Siz de diğer içeriklerimiz için takipte kalmayı unutmayın.

 

RE-OS Size Gayrimenkul Bulsun