Konut Dokunulmazlığı Nedir ?

blog-gorsel

29.5.2019

Konut dokunulmazlığı, mahkeme kararı olmadan, yetkili kurumlardan izin alınmadan bir konuta girilememesi, arama yapılamaması veya konutun içinde bulunan herhangi bir eşyaya el konulamaması durumuna denir.

Konut Dokunulmazlığı Nedir ?

İnsanlar yaşam alanlarında, aile bireyleri ile beraber rahatsızlık verilmeden bir yaşam sürdürme hakkına sahiptir. Anayasamızın 21. maddesinde yer alan, "Kimsenin konutuna dokunulamaz. Kanuna bağlı hâkim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz." ifadesi yer almaktadır. Konut dokunulmazlığı, mahkeme kararı olmadan, yetkili kurumlardan izin alınmadan bir konuta girilememesi, arama yapılamaması veya konutun içinde bulunan herhangi bir eşyaya el konulamaması durumuna denir.

Konut dokunulmazlığı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları'nda yer alan maddelerden birisidir. Konut dokunulmazlığı başka bir hak olan, insanların özel hayatının gizliliği ile bağlantılı olup her bireyin, ailenin özgürce hayatını yaşayabilmesi sağlar. 

Konut Dokunulmazlığının İhlali

Konut dokunulmazlığının ihlali durumlarında, ihlali gerçekleştiren kişiye karşı hangi tür ceza hükümlerinin uygulanacağı Türk Ceza Kanunu'nda düzenleniyor. Konut dokunulmazlığı cezası hususunun ele alındığı 116. maddede açıkça yer almaktadır.

Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 116. maddeye göre;

  1. Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  2. Evlilik birliğinde aile bireylerinden veya konutun birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir. 
  3. Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.
  4. Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.
  5. Fiilin, cebir (zor kullanma) veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 Bu anlamda  suç bakımından suçlu hakkında soruşturma açılması için, mağdur kişinin yani malikin rızasına aykırı olarak girilen konutun yaşayan kişi veya kişilerin şikayetçi olması gereklidir.

Son olarak konutu ikametgâhlardan  ayıran en önemli özellik, kişilerin orada sürekli oturma şartının gerekmediğidir. Kişi isterse bir kaç saatliğine bile orayı kullanabilmektedir. Bu nedenle kiralanan günlük otel daireleri de  konut olarak suça dahil olmaktadır.

 

 

 

 

 

Bilgilendirme Notu:

(*) Bu site üzerinde yer alan tüm makalelerdeki bilgi ve açıklamalar, ziyaretçilerin faydalanması amacıyla ücretsiz sunulmaktadır. Sitede yer alan tavsiyeler, ticari satış veya alım tavsiyesi içermez. Her hangi bir ticari işlemde, yetki belgeli gayrimenkul danışmanlarından ve/veya hukukçulardan destek alınması tavsiye edilir.

Tüm yazılarımızda Emlakçı ifadesi yerine, Gayrimenkul Danışmanı, Emlak Danışmanı, Broker gibi modern ve kaliteli tanımlamaları kullanmak istiyoruz. Ancak mesleğin genel kabul görmüş ifadesi olarak Emlak Danışmanlığı, Emlakçılık gibi ifadeler tüm Google aramalarında oturmuş tanımlar halinde. Bu sebeple, sizlere blog/makale tekniklerini anlattığımız yazılarda olduğu gibi, "arandığı şekliyle" olması gereken ifadeleri yazılarımızda geçirmek ve bu sayede bulunurluğu arttırmak zorundayız. Bu açıdan, makalelerimizin bazı yerlerinde Emlakçı, bazı yerlerinde ise Gayrimenkul Danışmanı veya Broker gibi ifadeleri mecburen cümle içinde kullanıyoruz. Bilgilerinize sunarız.

RE-OS Size Gayrimenkul Bulsun