Hisseli Tapu Nedir ? Hisseli Tapu Satışı Nasıl Olur ?

blog-gorsel

11.5.2019

Hisseli tapu, bir taşınmazın birden fazla kişiye ait olması durumunda, taşınmazın kaç sahibinin olduğunu ve sahiplerinin isimlerinin açık bir şekilde belirtildiği tapu türüdür. Hisseli tapuda ortakların sayısının ve isimlerinin belirtilmesine karşın, ortaklardan hangisinin, gayrimenkulün hangi bölümüne sahip olduğu belirtilmez. Bu sebeple hisse sahibi, gayrimenkul üzerinde hangi bölgeye sahip olduğunu hisseli tapu belgesiyle kanıtlayamaz.

Hisseli tapu, bir taşınmazın birden fazla kişiye ait olması durumunda, taşınmazın kaç sahibinin olduğunu ve sahiplerinin isimlerinin açık bir şekilde belirtildiği tapu türüdür. Hisseli tapuda ortakların sayısının ve isimlerinin belirtilmesine karşın, ortaklardan hangisinin, gayrimenkulün hangi bölümüne sahip olduğu belirtilmemektedir. Bu sebeple hisse sahipleri, gayrimenkul üzerinde hangi bölgeye sahip olduğu bilgisini hisseli tapu belgesiyle kanıtlayamazlar. Bu nedenle genel olarak hisseli tapu sahipleri arasında anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir.

Hisseli tapu sahipleri kendi aralarında, kimin hangi bölgenin sahibi olduğuna karar verip, tarafların ortak kararı yazılı bir belgeye dökülebilir. Bu sözleşmeye de, hukuki alanda "rızai taksim belgesi" denmektedir.

Hisseli Tapu Satışı Nasıl Olur ?

Taşınmazın tamamı satılıyor ise bütün hissedarlar bu taşınmazı tek bir kişiye ya da birden fazla kişiye satabilir. Toplu satış yapılıyorsa bütün hissedarların satışta bizzat bulunması gerekir veya toplu olarak avukata verilen vekaletname ile taşınmazın satışı gerçekleşebilir.  Burada esas olan nokta arsanın tamamının satışı için bütün hissedarların tamamının satış yapması gerektiğidir.

Hisseli Tapuda Tek Bir Hissenin Satışı

Bu tür taşınmazlarda hisse sahibi kendi payına düşen hisseyi diğer hissedarların onayını almadan da üçüncü kişilere veya ortaklardan birine devredebilir. Yani diğer hissedarlardan onay almak zorun da değildir.

Ancak bu satış işleminde kanunların çizdiği belirli bir takım kıstaslar vardır. Bir hissedarın kendi payını üçüncü kişiye satması halinde diğer ortakların Medeni Kanun’dan kaynaklanan ön alım hakkı (şufa hakkı) doğar. Buna göre kanuna göre; diğer ortaklar paylı mülkiyetteki gayrimenkule ait bir payı satın alan üçüncü kişiye karşı dava açarak söz konusu payın kendilerine devredilmesini talep edebilirler.

İzalei Şuyu Nedir ?

Taşınmaz sahiplerinden herhangi birinin, taşınmazın satılması için açtığı davaya “izalei şuyu” deniz. İzalei şuyu davası mahkeme tarafından tüm ortakların haberdar edilerek gayrimenkulun bedelinin belirlenmesi ve gayrimenkulün satılarak ücretin ortaklar arasında paylaştırılması işlemidir. Hisse sahiplerinden sadece biri dahi izalei şuyu davası açmak isterse, dava açılır ve mahkeme gayrimenkulün satışını yapar.

Hisseli tapudan bireysel tapuya geçiş nasıl yapılır ?

Hisseli tapu sahipleri, tapularını müstakil tapuya yani tek tapuya çevirebilir. Ancak hisseli tapudan bireysel tapuya geçiş için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Tapu kaydı incelenip taşınmazın inşaatında imar ile ilgili bir sorun olup olmadığı ve ruhsata uygunluğu kontrol edilmelidir. Taşınmazın herhangi bir sorunu olmadığı belediye tarafından belgelendikten sonra taşınmazın bölünme işlemi gerçekleştirilir ve tüm hissedarlar müstakil tapularına sahip olur. Bu işlemin yapılabilmesi için tüm hissedarların onayı gerekmektedir.

 

 

Bilgilendirme Notu:

 (*) Bu site üzerinde yer alan tüm makalelerdeki bilgi ve açıklamalar, ziyaretçilerin faydalanması amacıyla ücretsiz sunulmaktadır. Sitede yer alan tavsiyeler, ticari satış veya alım tavsiyesi içermez. Her hangi bir ticari işlemde, yetki belgeli gayrimenkul danışmanlarından ve/veya hukukçulardan destek alınması tavsiye edilir.

Tüm yazılarımızda Emlakçı ifadesi yerine, Gayrimenkul Danışmanı, Emlak Danışmanı, Broker gibi modern ve kaliteli tanımlamaları kullanmak istiyoruz. Ancak mesleğin genel kabul görmüş ifadesi olarak Emlak Danışmanlığı, Emlakçılık gibi ifadeler tüm Google aramalarında oturmuş tanımlar halinde. Bu sebeple, sizlere blog/makale tekniklerini anlattığımız yazılarda olduğu gibi, "arandığı şekliyle" olması gereken ifadeleri yazılarımızda geçirmek ve bu sayede bulunurluğu arttırmak zorundayız. Bu açıdan, makalelerimizin bazı yerlerinde Emlakçı, bazı yerlerinde ise Gayrimenkul Danışmanı veya Broker gibi ifadeleri mecburen cümle içinde kullanıyoruz. Bilgilerinize sunarız.

RE-OS Size Gayrimenkul Bulsun